۱۳۹۱ آبان ۲, سه‌شنبه

شروعی بعد از هفت سال شروع


هفت سال پیش شروع کردم به نوشتن و هیچگاه فکر نمی کردم که بعد از هفت سال دوباره شروعم را رقم بزنم.
سرزمین جاوید وبلاگی بود که با آن خود را در دنیای مجازی شناختم و از نسل سوخته نامم.
آذر سال 1388 بود که سرزمین جاوید را با تمام داشته هایش در اتاق بازجویی به یازجویم دادم و این فضل و بخششم بزرگترین بخشش به زور در زندگیم بود و بعد از آن دیگر به نوشتن فکر نکردم و تمام افکارم را فقط در ذهنم چرخاندم تا خسته شود
ولی دیگر توانی برای ذهنم نمانده تا افکارم را در خود جای دهد پس بار دیگر

می نویسم تا بیدارم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر